ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΩΝ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Image

                                                                                                   8

ΤΡΟΠΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΩΝ

Με αφορμή τις γιορτινές ημέρες σε συνδυασμό με την Πανδημία
έχουν αυξηθεί οι ανασφάλιστοι συμπολίτες λόγο ανεργίας, οικονομικής δυσπραγίας, και φτωχοποίησης . Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών, παρατίθενται πιο κάτω τρόποι και κατευθύνσεις για τους ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ από όπου και εάν προέρχονται για ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για νέους γέρους παιδιά και γονείς.

1.Αφαλιστικός οδηγός ανασφάλιστων άνεργων & Μονογονεϊκών Οικογενειών
Από την ηλικία των 18ετων έως 29 ετών οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ μπορούν να έχουν βιβλιάριο ασθενείας Μισθωτών -ΕΦΚΑ με εξάμηνη ανανέωση μέχρι τα 29 έτη.
Οι μακροχρόνια άνεργοι από 12 μήνες και πάνω συνεχούς ανεργίας, με ηλικία άνω των 55 ετών με 3.000 ένσημα από οποιοδήποτε φορέα μπορούν να έχουν βιβλιάριο ασθενείας από το ΕΦΚΑ Μισθωτών με ετήσια ανανέωση.
Ανεξαρτήτως ηλικίας, σε ανέργους που ήταν ασφαλισμένοι στο προηγούμενο έτος, είτε το τελευταίο 15μηνο χωρίς την προσμέτρηση του τελευταίου τριμήνου, και έχουν το ελάχιστο 50 ημέρες ασφάλισης, έχουν δικαίωμα χορήγησης παροχών ασθένειας σε είδος για 2 έτη.
Εντός του 2020 χορηγήθηκε αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα πρόσωπα και τις οικογένειές τους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196).Δηλαδή μη μισθωτοί που έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλουν δόσεις είτε έχουν σταματήσει την δραστηριότητα τους και είναι άνεργοι είτε δραστηριοποιούνται ακόμη.
2. Βιβλιάριο Ανασφάλιστων για ευπαθή ομάδες και Μονογονεϊκές Οικογένειες
Το βιβλιάριο ανασφάλιστων δικαιούνται σύμφωνα με το ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 οι ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Η διάρκεια ισχύς του ετήσια και παρέχεται

-Δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
-Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην απόφαση
-Διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.
-Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.
Για την παροχή του βιβλιαρίου ανασφάλιστων απαιτείται
1.Αίτηση στην Νομαρχία, Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή,Ε1,Ε3,Ε9, Εκκαθαριστικό, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Λογαριασμός ΔΕΚΟ μία φωτο. Και κατόπιν εγγράφεστε στο Μητρώο Κοινωνικά Ευπαθή Ομάδων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3.Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (health voucher) για την Υγεία για Μονογονεϊκές Οικογένειες και κοινωνικά ευπαθή ομάδες

είναι η ελεύθερη (δωρεάν) πρόσβαση πολιτών που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης.
Κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων είναι η ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα.
Μέσω του Προγράμματος, εκδίδεται ένα εισιτήριο (health voucher) που παρέχει δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε προεπιλεγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - κλινική αξιολόγηση ιατρού -διαγνωστικές εξετάσεις. Κάθε HealthVoucher καλύπτει ένα διευρυμένο πακέτο εξετάσεων, σύμφωνα με την ηλικία και το φύλλο του δικαιούχου (5 διαφορετικά πακέτα εξετάσεων), και βασικό πακέτο εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου. Ως ανώτατο όριο επισκέψεων σε ιατρούς ορίζονται οι τρεις (3) επισκέψεις για τις γενικές κατά φύλο και ηλικία κατηγορίες ωφελουμένων και οι επτά (7) επισκέψεις για τις σε κατάσταση εγκυμοσύνης ωφελούμενες (αναλόγως του τριμήνου κύησης που διανύει)) .

Απλά με αίτηση τους στο ΚΕΠ επιδοτούμενο από την Ε.Ε
4. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων όταν το ζητήσει ο ίδιος ο πολίτης;
Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας εκδίδεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων μόνο μετά από αίτημα μιας Δημόσιας Υπηρεσίας  προκειμένου κάποιος να τύχει ευεργετικές προβλέψεις για οικονομικά αδύνατους που αναφέρονται σε ισχύουσες διατάξεις ( νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ). Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία γίνεται με τον έλεγχο του εκκαθαριστικού εφορίας. Δύναται να διεξαχθεί  και επί τόπου κοινωνική έρευνα.

5.Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την πρόσβαση των ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ Μονογονεϊκών Οικογενειών και των ευπαθή ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
⦁ Ενδεικτικά προσφέρονται από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας.
⦁ Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
⦁ Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
⦁ Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
⦁ Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση
⦁ Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
⦁ Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία
⦁ Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
⦁ Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
⦁ Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
⦁ Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών

⦁ Επικοινωνία με Ε-mail επικοινωνίας Υπουργείου Υγείας:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

παραθέτετέ σελίδα υπουργείου σχετικά για αναλυτικές παροχές και κατεύθυνση
https://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:6976982983

footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2021 Finance. All Rights Reserved.

Search